Frejas Support
Frejas Support

- Stödjande verksamhet

Freja har en viktig roll i sitt samhällsengagemang med fokus på organ som stödjer miljö, ekologi, kvinnors- och barns rättigheter internt och globalt, fadderverksamhet, men även djur och naturvård. Detta tar vi på Freja Center på stort allvar. Vi uppdaterar regelbundet vilka olika projekt och kampanjer vi stödjer här.Klicka här »

Foto: Mia Wallerud

 


 

Frejas Kamp
Frejas Kamp

- Feministiskt engagemang

Freja driver en feministisk kamp på många områden. Vi vill belysa problem, inspirera, locka människor att driva frågor, att föra en dialog i skolor, med organisationer, med inblandade personer. Detta känns självklart för oss på Freja Center. Vi vill aktivt medverka till förändring.
Klicka här »

Foto: Mia Wallerud

 


 

Tobaksblomma
Frejas Vänner

- Företagssamma eldsjälar

Här hänvisar Freja till eldsjälar vi har någon form av samarbete med eller bara varmt vill rekommendera.Klicka här »

Foto: Mia Wallerud

 

Copyright © Freja Center - Web Empress Mia Wallerud