Coaching


The sky is the limit!
Prova på coaching
- Stöd, uppmuntran och vägledning mot dina nya mål
Coaching är ett sätt att frigöra din potential och få tillgång till dina styrkor. Du får hjälp att reflektera och bli medveten om dina förmågor och resurser samt stöd till handling i både det privata livet som i arbetslivet.

Som coach lyssnar jag, ställer kraftfulla frågor, stöttar, uppmuntrar, vägleder och ger stärkande feedback.

Viktigt är att du har något du vill förändra eller uppnå i ditt liv för att coachingen ska bli framgångsrik och för att du ska nå de resultat du önskar.

Kostnadsfri konsultation
Under vårt första möte som tar ca 45 min berättar jag mer om hur coaching fungerar, hur jag jobbar samt att vi pratar lite om dina behov, tankar och kartlägger dina mål.
Det har också som syfte att båda ska ha möjlighet att känna efter så att det känns rätt. Du betalar givetvis ingenting för konsultationen. Väljer du att gå vidare gör vi en coachingöverenskommelse skriftligt.


Mia Wallerud - personlig coach

Coachen Mia
Jag är Diplomerad Coach och Certifierad Voice Dialoguevägledare och erbjuder coachingsamtal via telefon, Skype och vid personliga möten. Vi skräddarsyr coachingen tillsammans, så att den passar dina behov och förutsättningar.
Jag brinner för att inspirera, vägleda och stärka människor att nå sina drömmar och mål.

Min utbildning är Ackrediterad, kvalitetssäkrad och godkänd av ICF (International Coach Federation). Viktigt att framhålla är att jag har tystnadsplikt och jobbar utifrån ICF:s etiska riktlinjer som finns att ladda ner längre ner på sidan.

Coachstil
Empatisk, lyhörd, tydlig, inspirerande, intuitiv, engagerad, stöttande, uppmuntrande, systematisk, strukturerad, utmanande, resultatfokuserad, övningsorienterad.

Coachinriktning
Personlig coaching till människor som vill utvecklas både inom det privata och inom arbetslivet. Vänder sig till både privatpersoner och företag.


Coachingerbjudanden
Vill du få verktyg att blomma? Mod att leva livet fullt ut? Vill du börja anamma ett positivt beteende eller kanske sluta med ett negativt som spelat ut sin roll?

Det kan handla om tex hälsa, träning, självkänsla, relationer, arbete, fritid, eget företagande, egna projekt, personlig utveckling. Du kanske bär på en dröm du vill genomföra eller något helt annat. Du kan själv skapa din framtid att bli allt det du drömmer om. Du är värd det bästa.

Det vanligaste är att vi ses över en längre period som spänner över ca 3 månader för att coachingen ska hinna bli framgångsrik. Då brukar vi träffas ungefär varannan vecka för att du ska ha möjlighet att mellan samtalen praktisera det vi kommit överens om.

Här nedan presenteras de tre olika paketen. Under konsultationen samtalar vi och ser vilket coachingpaket som skulle passa just dig baserat på det du väljer att jobba med.


Lilla coachingpaketet - Liljekonvalj
Lilla coachingpaketet - "Liljekonvalj"
3 coachingsamtal á 60 min
Investering: 1.800:-
Tidsperiod: spänner över 1 månad.
Vänder sig till dig som är lite nyfiken att prova på några gånger eller som vill komplettera ett tidigare coachingpaket.


Mellanpaketet - Malva
Mellanpaketet - "Malva"
6 coachingsamtal á 60 min
Investering: 3.300:-
Tidsperiod: spänner över 2-3 månader.
Vänder sig till dig som har något du aktivt vill förändra över en tid där stegen mot målet behöver stämmas av, motivationen peppas för att känna och se att det sker förändringar.


Stora coachingpaketet - Solros
Stora paketet - "Solros"
9 coachingsamtal á 60 min
Investering: 4.500:-
Tidsperiod: spänner över ca 3-4 månader.
Vänder sig till dig som vill lägga ner engagemang under en längre tid med stora förändringar eller behöver ses tätare som t.ex en gång per vecka för att hålla motivation och fokus på topp.

Ett coachingsamtal kostar 650:- Ju större paket du väljer, desto lägre timpris. Priserna avser privatpersoner.
Företag begär offert.Livsnycklar på Södermalm

Samtalsrum
- Jag håller till i trevliga lokaler Livsnycklar på Södermalm och i Enskede Gård vid personliga möten.

- För dig som känner att sitta ner i ett samtalsrum blir för begränsat och hellre träffas på café så finns naturligtvis den möjligheten.

- Du kanske vill kombinera coaching med frisk luft och motion, då kan "walk 'n' talk" vara något för dig. Vi promenerar längs med vackra Årstaviken under samtalet och inspireras av naturen samtidigt.

- Coaching via telefon/Skype kan vara ett annat tidseffektivt alternativ.

- Kontakta mig om du har frågor, funderingar eller om du vill boka en kostnadsfri konsultation för att ta reda på om coaching passar just dig!

- Kika gärna på coachingtestet längre ner på sidan för att se om du är redo att arbeta tillsammans med en coach.Feedback från klienter
"En inspirerande, engagerad och empatifull coach som fått mig att ta fram de bästa sidorna hos mig själv samt hjälpt mig att plocka fram min styrka och envishet"
                        - Malin, 32, marknadsassistent

"Mia har vid varje tillfälle varit mycket bra på att ge verktyg till att få energi och att utveckla mig själv. Detta på ett mycket professionellt, engagerat och varmt sätt. Jag rekommenderar starkt Mias coaching oavsett i vilken fas du befinner dig i livet. Ett varmt tack!"
                        - Camilla, 41, student

"Mia är som coach pedagogisk, lyhörd och hon har en sällsynt fingertoppskänsla. Jag upplevde att jag under våra sessioner hade en ocean av kunskap och medmänsklig erfarenhet bredvid mig. Coachingen har för mig varit väldigt lärorik och en definitiv ögonöppnare. Tack Mia!"
                        - Erika, 36, fotograf

"Jag är glad och tacksam att ha haft Mia som coach! Empatisk, förstående, utmanande, varm, godhjärtad, positiv. Jag har utvecklats mer som människa. Tack för allt Mia!"
                        -
Fatima, 29 år, fri själ

”Mia är en otroligt medkännande, varm och engagerad människa. Detta smittar av sig på hennes coachstil, hon finns med som ett starkt stöd på vägen mot målet! Dessutom är hon duktig på att peppa sin klient med meningsfulla visdomsord. Jag kan verkligen varmt rekommendera Mia som coach.”
                        - Katarina, 43 år, handläggare

"Jag uppskattar allt du gör för mig å att du finns för mig när jag ej mår så bra. Du är en underbar person som jag aldrig kommer släppa ur mitt liv, du vet hur jag mår, hur jag har haft det å hur mitt liv är, å vad jag har gått igenom. Du är en av de personer som jag håller starkt om hjärtat, du är en solstråle i mitt liv, du stöttar å finns alltid där för mig. Kram kram finaste underbara bästa Mia !!"
                        - Sanna, 24 år, ”tilldelad lillasyster” under volontäruppdrag i föreningen Tjejzonens regi under 1 ½ år


Favoritcitat
“Choose your path, never stop dreaming“
                        - Rachael Hale McKenna

“Take the first step in faith. You don't have to see the whole staircase, just take the first step“

                        - Martin Luther King, Jr.

“Follow your bliss and the universe will open doors for you where there were only walls”
                        - Joseph Campbell

“All that we are is the result of what we have thought”
                        - Buddha


Coaching - Du är värd det bästa!
Vad är coaching?
Coaching eller coachning är en samtalsmetod vars syfte är att öka din medvetenhet och frigöra blockeringar för att visualisera drömmar och visioner samt att skrida till handling och förverkliga uppsatta mål. Den bidrar till att få ökad självkännedom och självkänsla.

Coaching kan användas för personlig utveckling, för att nå framgång inom privatliv och arbetsliv, för att skapa bättre relationer, för att återfå ditt naturliga kreativitetsflöde och hitta nya vägar. Coaching kan hjälpa dig att leva mer fullt ut och skapa ett mer fruktbart liv.
Se introduktionsvideo om Coaching på Youtube, (eng).

ICF - International Coach Federation
ICF är världens största branschorganisation för professionella coacher. De arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher. Deras mission är att göra professionell coaching etablerat samt sprida kunskap om de positiva effekterna coaching har på individ, organisation och samhälle.

Ladda hem ICF:s etiska riktlinjer här

ICF:s etiska regler ICF:s etiska riktlinjer; definition av coaching, yrkesmässigt uppträdande, sekretess/integritet mm.


Självtest - Är du redo för coaching?
Här är en test du kan göra för att se om du är “coachingbar”, alltså redo för att arbeta tillsammans med en coach. Ge dig själv ett värde på en skala mellan 1-10 på nedanstående fem frågor. Värdet 10 betyder att du är helt överens, medan 1 betyder att du inte alls håller med.
 1. Jag är redo att tänka igenom de perspektiv jag har och försöka med nya.
  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 2. Jag kommer att hålla alla mina coachingavtal.
  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 3. Jag är redo att göra det jobb som krävs för att jag ska nå mina mål.
  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 4. Om jag upplever att jag inte får det jag behöver från coachingen säger jag till på en gång så att vi kan anpassa coachingrelationen på nytt.
  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 5. Jag ser coachingen som en investering i mitt liv.
  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Resultat:
  0-20  Inte ”Coachingbar” just nu
21-30  ”Coachingbar”, men behöver mer förpliktelse och motivation
31-40  ”Coachingbar”
41-50  Mycket ”Coachingbar”

Testet är hämtad från boken "Coaching vad – varför – hur” av Susann Gjerde och är ursprungligen framtagen av The McAloon Group.


The bumblebee flies against all odds!
Vad är Voice Dialogue?
Voice Dialogue är en kraftfull metod som förenar västerländsk psykologi med österländsk filosofi.

Den är framtagen av Hal och Sidra Stone, ett par som båda har arbetat med gestaltterapi och jungiansk analys. Det är ur deras erfarenheter och deras gemensamma utforskning av psykologin bakom de ”många inre jagen” som deras metod Voice Dialogue vuxit fram.

Genom metoden får du möjlighet att upptäcka dina inre delpersonligheter, varför de uppkommit och vilken funktion de kommit att fylla. Du kan säkert känna igen ”den inre kritikern”, ”pådrivaren”, ”perfektionisten”, ”det inre barnet”, ”behagaren” och ”lustigkurren” för att nämna några ”röster” eller delpersonligheter.

Inom coaching pratar vi om ”den inre censorn” vilket motsvarar ”den inre kritikern” inom Voice Dialogue.

Du lär dig att omfamna och respektera hela ”din inre familj”. När du kommer till större insikt blir det lättare att göra medvetna val. Metoden kan användas för att fördjupa dina nära relationer.

Den kan användas för coaching, personlig utveckling eller i terapeutiskt syfte.

Se introduktionsvideo i Voice Dialogue på Youtube (eng).
Copyright © Freja Center - Web Empress Mia Wallerud